GTIN/Barkod Sayısı HesaplamaDZ6M

Gerekli toplam GTIN sayısı:


Gerekli Firma Önek Numarası (GCP) Basamak Sayısı: