Kontrol Basamağı Hesaplama


GS1 tanımlama anahtarının son basamağı, barkodun doğru bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını doğrulayan bir kontrol basamağıdır. Kontrol basamağı, barkoddaki diğer tüm numaralardan hesaplanır ve barkod numaranızın bütünlüğünün doğrulanmasına yardımcı olur. Kontrol basamağının amacı, koddaki herhangi bir insan hatasını tanımlamaktır.
Kontrol basamağı hesaplamak için kontrol basamağı hesaplayıcımızı kullanın.