GS1 eCom

GS1 eCom, ticari ortaklar arasında, üzerinde anlaşılmış iş verisinin, hızlı, etkin, doğru ve otomatik elektronik aktarımına izin veren elektronik iş mesajlaşması için küresel standartlar sağlar. GS1 eCom iş mesajlaşması için birbirini tamamlayan iki standart sunmaktadır:

GS1 eCom kullanımının temel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • GS1 EANCOM veya GS1 XML gibi GS1 eCom standartlarının kullanımı, elektronik iş mesajlarında standart bir yapı oluşturarak iş ortaklarının iç donanım ve yazılım tiplerinden bağımsız olarak, hızlı, etkin ve doğru iş verisi iletişiminde bulunmalarını sağlar.
  • İş ortaklarının mesajların biçim ve yapısını birbirlerine uyumlu hale getirmelerine gerek yoktur - standart, var olan biçimi kullanabilirler.
  • GS1 eCom standartları, ürün ve ilgili bilginin fiziksel akışı arasında doğrudan bir bağlantıya izin veren, aynı zamanda ürünlerin fiziksel tanımlaması için de kullanılan, küresel olarak tanınan GS1 Tanımlama Anahtarları (GTIN, GLN, SSCC, vb.) tabanlıdır.
  • GS1 eCom standartları küresel olarak yaygın şekilde kullanılmakta ve tam zamanında üretimin ve hızlı cevap müşteri-tedarikçi bağlantılarının temel bileşenidir.