Sistem Kullanım Bedeli

GS1 Türkiye'ye üye olan gerçek ve tüzel kişiler, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı yılı takip eden her yıl sistem kullanım bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Her yıl, o yıla ait sistem kullanım bedelleri GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve GS1 Türkiye tarafından ilan edilir. Sistem kullanım bedelleri ilgili yılın Eylül ayında faturalandırılarak üye firmaya tebliğ edilmekte, ayrıca internet sayfamızda duyurulmakta, online sistem üzerinden belirtilmekte ve çağrı merkezimizden de konu ile ilgili bilgi alınabilinmektedir. 

GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından sistem kullanım bedeli ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve fatura bilgisi değişikliklerinin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

2022 yılı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sistemde kayıtlı sistem kullanım bedeli borçlarınızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Sistem Kullanım Bedeli Ödeme

Sistem Kullanım bedelinin yatırıldığını belgeleyen dekont üzerine Firma Önek Numarası, firmanın açık adı, fatura numarası ve yatırılan miktarın "....." yılı kullanım bedeli olduğunu belirten bir açıklama yazılmalıdır. 
Sistem Kulanım bedeli borçlarının GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi'ne ait İŞ BANKASI Akay Şubesi TR73 0006 4000 0014 2011 1840 35 IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir.

2016 ve öncesi yıllara ait borçların: GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi'ne ait İŞ BANKASI Akay Şubesi TR67 0006 4000 0014 2011 1922 91 IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir. 
 
Üyelerimiz, sistem kullanım bedeli borçlarına ilişkin bilgiye:

  •     Aşağıda bağlantısı verilen ödeme kontrol bölümünü kullanarak, 
  •     Online sistemde Ödeme/Kullanım Bedeli Ödemeleri kısmına bakarak veya info@gs1tr.org adresine e-posta yolu ile başvurarak ulaşabilirler. 

Ödeme Kontrolü

Kullanım bedeli borç ödemeleri, dekont üzerinde gerekli açıklama yazılmış ise 5 iş günü içerisinde sisteme işlenir. Bazı durumlarda, kullanım bedelinin yatırıldığını belgeleyen dekont üzerine Firma Önek Numarası, firmanın açık adı ve yatırılan miktarın sistem kullanım bedeli olduğunu belirten bir açıklama yazılmaması gibi nedenlerle ödemeler sisteme doğru olarak yansıtılamamaktadır. Sistemdeki eşleşmeleri doğrulamak adına, ödemelerinizi kontrol etmenizi önemle rica ederiz.