GS1 Sağlık Uygulamaları

GS1, sağlık sektöründeki paydaşlara; sağlık sektörü tedarik zincirini daha güvenli ve daha etkin kılmak için, standartlar geliştirmesinde yardımcı olmaktadır. 

Sağlık sektöründe GS1 standartlarının kullanımı ile sahtecilikle mücadele, ürün geri çağırımları, izlenebilirlik, vb. uygulamaların kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde de GS1 standartlarının kullanıldığı iki önemli proje yürütülmektedir. Bunlar tıbbi cihazların kaydının yapıldığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ve ilaçların takibine olanak sağlayan İlaç Takip Sistemi’dir.

GS1 organizasyonu tarafından hazırlanan sağlık uygulamaları ile ilgili kaynaklar ise aşağıda belirtilmiştir:

GS1 Sağlık Ana Sayfası
http://www.gs1.org/healthcare

GS1 Sağlık Sektörü Tedarik Zincirinde İzlenebilirlik Raporu
http://www.gs1.org/docs/gdsn/support/20101025_Traceability_White_Paper_final.pdf