GS1 EPCglobal

GS1 EPCglobal standartları, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID – Radio Frequency Identification) teknolojilerinin firma içi kullanım ötesinde, bütün tedarik zinciri boyunca kullanılmasını sağlayan ortak standartlar ihtiyacını karşılamaktadır.

Firmalar, ticari işlemlerini ve ürün ve hizmetlerin hareketini kolaylaştırmak için tedarik zincirindeki ürünler hakkında detaylı bilgiye ve bu bilgiyi ticari ortaklarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. İş, teknoloji ve bilgi ihtiyaçları gelişmeye devam ettikçe, bilgi iletişim standartları ve yöntemleri de gelişmektedir. Örneğin barkod teknolojisi, tedarik zinciri yönetiminde hızlı ve standart bir yöntem olarak yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde yeni gelişen Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)/Elektronik Ürün Kodu (EPC) teknolojisi, tedarik zincirinde hareket eden nesnelerin tüm bilgilerine anlık erişim imkânı sağlayarak barkod teknolojisine bir alternatif oluşturmaktadır.

 

Elektronik Ürün Kodu (EPC) Nedir?

Elektronik Ürün Kodu (EPC) tedarik zincirindeki belirli bir ürünü tanımlamakta kullanılan özgün bir numaradır. EPC, bir silikon yonga ve antenden oluşan, radyo frekansı ile tanımlama (RFID) etiketi üzerinde saklanır. EPC etiketten okunduktan sonra, ürünün üretim tarihi veya geldiği yer gibi güvenli bir veritabanında tutulan dinamik veri ile ilişkilendirilebilir. 

GS1 bünyesinde, EPCglobal standartlarını geliştirmeye odaklanmış, endüstri liderleri ve kuruluşlarından oluşan, üyelik tabanlı bir kuruluş olan EPCglobal de yer almaktadır. EPCglobal kuruluşunun ülkemizdeki temsilcisi GS1 Türkiye'dir. GS1 Türkiye, ülkemizdeki firmaların RFID teknolojileri ve EPC uygulamalarını benimsemelerini sağlamak için de çalışmalar yürütmektedir.

RFID ve EPC global hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.