Kitapların ve Seri Yayınların Numaralandırılması

Yayıncı firmalar, yayınlarında ISBN, ISSN ya da ISMN gibi numaralama standartlarını kullanabilecekleri gibi, arzu ederlerse yayınlarına kendi GS1 Firma Öneklerini kullanarak üretecekleri  GTIN-13 numaralarını da verebilirler.

 

2007 yılından itibaren ISBN numaraları 13 basamaklı olarak gönderilmektedir. 13 basamaklı ISBN numarası EAN-13 barkod alfabesi ile basılabilir.
10 basamaklı ISBN numaraları ile numaralandırma yapılacaksa: 

  • 10 basamaklı ISBN numarasının son basamağı (ISBN’in kontrol basamağı) atılır. 
  • Numaranın başına 978 öneki getirilir ve kontrol basamağı hesaplanarak kullanılır (978 + (ISBN’in ilk 9 Basamağı) + KB)

ISBN, ISSN ve ISMN numaralarının EAN-13 barkod alfabesi içerisinde kullanımı hakkında detaylı bilgi için yayınlar bölümünden “Barkod Uygulama Kılavuzu”nun incelenmesi önerilir.