GTIN-8: Küçük Boyutlu Ürünlerin Numaralandırılması

GTIN-8 numaraları, ürün paketinin üzerinde GTIN-13 numarası ve EAN-13 barkodunun basılması için yeterli yer olmadığı durumlarda her bir ürün için ayrı olarak GS1 Türkiye tarafından tahsis edilmektedir.

GTIN-8 numarası, barkodun basılacağı paketin toplam alanı EAN-13 barkodu sığmayacak kadar küçükse kullanılır. Firmalar, GTIN-8 numarasını edinmek için ürünün ambalaj örneği ile birlikte doğrudan GS1 Türkiye’ye başvurmalıdırlar.

  • GS1 Türkiye, ancak aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşiyorsa ürüne GTIN-8 numarası tahsis eder:
  • Ürün paketinin toplam alanı 80 cm²’den küçük ise
  • Basılı etiket yüzeyinin alanı 40 cm²’den küçük ise
  • Silindir kaplar için, kabın çapı 30 mm’den küçük ise

8 basamaktan oluşan GTIN-8 numarasının barkodu, EAN-8 barkod alfabesi kullanılarak basılır. GTIN-8 numarasının genel yapısı ile EAN-8 barkodu aşağıda örneklenmiştir.

GTIN-8 Atanmasında GS1 Firma Önekleri kullanılamaz. Üye firma her bir ürünü için ayrı bir GTIN-8 numarası almak durumundadır. GS1 Türkiye, her bir ürüne 7 basamaklı bir ürün numarası gönderir. Üye firma, Kontrol Basamağı olan 8. basamağı hesaplayarak GTIN-8 oluşturur. Bir başka deyişle, GTIN-8 numaraları ürün için hazır şekilde gönderilir. Numaranın hiçbir bölümünü GS1 Üyesi Firma tanımlamaz.

   GTIN-8 tanımlama numaraları EAN-8 barkod alfabesi kullanılarak basılır.

GTIN-8 başvurusu için lütfen tıklayınız