Taşıma Birimlerinin Tanımlanması

İzlenebilirlik, Taşıma Birimlerinin Tanımlanması, SSCC

GS1 İzlenebilirlik çözümleri sayesinde GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur.
İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 barkod alfabesi ile kullanılması gerekmektedir.  

GS1-128 Barkod Alfabesi

GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir.  GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin (GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir.  GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır.

GS1-128 Alfabesi taşıma birimlerinin ve kolilerin barkodlanmasında kullanılır, perakende satılacak ürünlerin barkodlanmasında kullanılamaz.

 

SSCC: Taşıma Birimlerinin Numaralandırılması

Taşıma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taşınması ve/veya depolanması amacıyla kullanılan kaplar ya da paketleme birimleridir (kutu, kasa, palet, varil, çuval, torba vb.). Bir taşıma biriminin içerisinde herhangi bir ticari ürün ya da birden çok değişik ticari ürün bulunabilir.

GS1 Sisteminde taşıma birimleri SSCC (Serial Shipping Container Code) numarası kullanılarak tanımlanır ve numaralandırılırlar. SSCC, taşıma birimi üzerinde GS1 - 128 (AI 00) barkod alfabesi ile simgelenir.

Taşıma birimlerinin tanımlanması ve numaralanması, lojistik işlemlere (taşıma, sevkiyat, dağıtım, depolama işlemlerinin tümü) büyük kolaylıklar getirmekte, lojistik işlemlerindeki otomasyon uygulamalarına hız ve doğruluk kazandırarak verimliliği artırmaktadır. Örneğin, taşıma birimleri için kullanılan SSCC numaraları, taşıma biriminin üzerinde barkodlara basılmış olarak yer aldığı gibi, birbirleriyle elektronik ticaret yapan taraflar arasındaki Elektronik Veri Değişimi (EDI) ortamındaki kayıtlarda da yer almakta, böylece aynı SSCC lojistik işlemleri ile elektronik ortamdaki işlemler arasında bir bağ oluşturmaktadır.

Uygulama Tanımlayıcısı (00) olan SSCC, taşıma birimlerinin tek olarak tanımlanmasında kullanılır. Her bir taşıma birimine, taşıma biriminin bütün ömrü boyunca (üretildiği ilk andan başlayarak, artık kullanılmaz hale gelinceye dek) tanınmasını sağlayan bir seri numarası verilir. SSCC her bir taşıma birimi için farklı bir seri numarası içerir. Birden çok taşıma birimi hep aynı çeşit ürün içerse de her bir taşıma birimine farklı bir SSCC numarası, dolayısıyla seri numarası verilir.

SSCC numarası, taşıma biriminin bilgisayar ortamındaki tanımı ve özelliklerine ilişkin bilgilere erişmek üzere bir erişim anahtarı olarak kullanılır. Bu bilgi öğelerinin bir kısmı, taşıma biriminin üzerinde gözle görülür biçimde de yazıldığı gibi EDI kayıtlarında da standart veri alanları olarak yer alırlar (Ör: Ağırlık, gideceği adres, son kullanma tarihi, içerdiği paket sayısı vb.).

18 basamaklı SSCC’nin yapısı şöyledir:

Uzatma B.

GS1 Firma Numarası  ve  Taşıma Biriminin Seri Numarası

K. B.

N1

N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9  N10  N11  N12  N13  N14  N15  N16  N17

N18

Uzatma Basamağı (Extension Digit): SSCC’yi oluşturan firmanın iç gereksinimlerine göre verilir. Genellikle taşıma biriminin tipini (konteyner, palet, varil, kasa vb) tanımlamak için kullanılır. 1’den 9’a kadar herhangi bir basamak olabilir.
GS1 Firma Numarası: Taşıma birimini üreten firmaya GS1 Numaralama Organizasyonunun verdiği firma numarasıdır.
Taşıma Biriminin Seri Numarası: Taşıma birimini üreten firmanın taşıma birimine verdiği ve taşıma birimini tüm diğerlerinden ayıran seri numarasıdır.

 

GS1-128, SSCC, AI ve İzlenebilirlik Uygulamaları hakkında detaylı bilgi için Yayınlar” bölümünden “Barkod Uygulama Kılavuzu” veya “Tarım Sektöründe İzlenebilirlik Kılavuzu” nu inceleyebilirsiniz.