GS1 EANCOM

GS1 EANCOM, elektronik iş mesajlaşması için standart bir yapı sunarak, iş ortaklarının iç yazılım ve donanımlarından bağımsız olarak hızlı, etkin ve doğru bir şekilde veri alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır.

EANCOM tamamen, elektronik veri değişimi için kabul edilmiş bir dizi uluslararası standart, yönetmelik ve kılavuzdan oluşmakta olan, UN/EDIFACT (Yönetim, Ticaret ve Taşıma için Birleşmiş Milletler Elektronik Veri Değişimi) tabanlıdır.

EANCOM, UN/EDIFACT standart mesajlarının detaylı bir uygulama kılavuzudur. UN/EDIFACT mesajları genellikle karmaşıktır ve kullanıcılar kolaylıkla mesajı oluşturan kişinin niyetlerini yanlış anlayabilirler. EANCOM kılavuzu, UN/EDIFACT mesajlarının anlaşılır tanımlamaları, açıklamaları ve örneklerini sunan bir alt kümesidir ve ticari ortakların ticari dokümanları basit, doğru ve etkin bir şekilde takas etmelerini sağlar.

EANCOM ayrıca, elektronik mesajların, ticari ürünlerin, lojistik birimlerin fiziksel tanımlamasını ve ticari ortakları tanımlayan Küresel Lokasyon Numaralarını (GLN) ile ilgili GS1 standartlarını da içermesini sağlar. Elektronik olarak gönderilen bilginin ürünlerin fiziksel akışı ile ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.