GS1 XML

GS1 XML, elektronik iş mesajlaşması için standart bir yapı sunarak, iş ortaklarının iç yazılım ve donanımlarından bağımsız olarak hızlı, etkin ve doğru bir şekilde veri alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır.

XML, "Genişletilebilir Markalama Dili" ("eXtensible Markup Language") için kullanılan bir kısaltmadır. XML internet üzerinde veri alışverişi için tasarlanmıştır. GS1 standartları içerisinde XML Elektronik Veri Değişimi (EVD) - GS1 eCom için kullanılmaktadır.

GS1 XML standartları, GS1'in "geleneksel" EVD standardı olan GS1 EANCOM'un yerini almak için geliştirilmemiştir. GS1 XML standartları ilk geliştirildiğinde, EANCOM standartları kullanıcı grubundan farklı bir gruba hitap etmekteydi. Ancak, günümüzde her iki teknoloji de paralel olarak kullanılmaktadır.

GS1 XML standartları XML örnekleri oluşturmak ve iş mesajlaşmasında doğrulama yapmak için kullanılan bir dizi XML şeması sunmaktadır. Bu dokümanlar kağıt üzerindeki iş dokümanlarının iş mesajı eşdeğeridirler.

GS1 XML şemaları iş süreçlerinin UML modellerine dayandırılarak geliştirilmiştir. Bu, iş mesajlaşma modellerinin biçimden bağımsız ve gerçek iş süreçlerine dayalı olmasını sağlamaktadır. Bu modeller var olan veri alışverişini sağlayacak şekilde herhangi bir teknik biçime eşleştirilebilirler