Barkod Basımı

Ticari ürün numaralandırmasında ikinci aşama, GTIN-13 numarasının  barkod alfabesi kullanılarak ürün paketi (ambalajı) üzerine barkod olarak basılmasıdır.

Barkod Alfabesi  Nedir? 

Barkod, kalın ve ince çubuklarla, bu çubuklar arasındaki boşluklardan oluşan dizidir. Çubukların ve boşlukların yan yana dizilmesi ile 0-9 arası rakamlar, alfabedeki harfler ve nokta, virgül gibi işaretler simgelenebilir. Bir rakam, harf ya da özel işaretin çubuklarla simgelenebilmesi için bu çubukların nasıl dizilmesi gerektiği barkod alfabesi (bar code symbology) ile tanımlanır. Çubukların yan yana dizilmesinin kurallarını belirleyen birçok barkod alfabesi vardır; bu alfabelerin bir kısmı yalnızca rakamları simgelerken, bir kısmı hem rakamları, hem harfleri hem de özel işaretleri simgeler. 

GTIN-13 tanımlama numaraları barkodlar üzerine EAN-13 barkod alfabesi kullanılarak basılır. Aşağıda EAN-13 barkod alfabesi ile üretilmiş bir barkodun ticari ürün üzerine uygulanması örneklenmiştir.

Barkodun basılması ve ürün paketinin üzerinde yer alması için uygulanabilecek değişik yöntemler vardır. Uygulanacak yöntem belirlenirken, ürün barkodunun ürüne nerede iliştirileceği, barkod etiketinin üzerinde yer alması istenen bilgiler, basılması istenen barkodun sayısı gibi çeşitli etkenler göz önüne alınmalıdır. 

Eğer bir ürünün barkodu çok sayıda basılacak ise en ucuz ve kolay yöntem, barkod için master film edinmektir. Master film, bir baskı makinesinde üretilen, üzerinde barkodun bulunduğu negatif ya da pozitif filmdir. Master filmin üretimi sırasında, barkodun çubukları doğrudan filmin üzerine çizilir. Bu film, daha sonra ambalaj üzerine baskı yapmak üzere kullanılacağından çok temiz olmalı, basılan barkod ise standart ölçülere uygun olmalıdır. 

https://gs1tr.org/userfiles/images/barkod_.jpg 

{Örnek olarak verilen EAN-13 alfabesi ile basılmış barkod} 

Eğer ürün barkodlarının üzerindeki numaralar farklıysa (Ör: Değişken ağırlıklı ürünler, SSCC numarası taşıyan ürünler, son kullanma tarihi, üretim tarihi gibi ek bilgi içeren ürünler -  bu numaraların üretimi ile ilgili bilgiler için “Barkod Uygulama Kılavuzu”nu inceleyiniz.), bu durumda en uygun yöntem ürünün oluştuğu anda barkod etiketini basmak ve ürüne yapıştırmaktır. Bu amaçla bilgi sistemine bağlı barkod yazıcıları kullanabilirsiniz. 

https://gs1tr.org/userfiles/images/onay.jpg 

GS1 Türkiye, GS1 Üyesi Firmalara GS1 barkodları için kalite kontrol hizmeti vermektedir. Barkodlarınızın okunma kalitesini öğrenmek için barkodlarınızı GS1 Türkiye’ye ambalaj üzerindeki haliyle gönderiniz.