Dijital Ürün Pasaportu

Dijital Ürün Pasaportu

 Harekete Geçme Zamanı

Avrupa Komisyonu, AB’nin 2050 sıfır emisyon hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak ‘’İklim Yasası’’nı onayladı.

2050 yılına kadar Avrupa Birliği’ni dünyanın ilk iklim nötr bölgesi olma hedefini belirleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yayınlanan Yönetmelik;

Birlik sınırları içine giren ya da sınırlar içinde üretilen tüm ürünlerin hareketleri boyunca ürün hakkında veri toplayan ve veri paylaşan bir çerçeve çiziyor. Ürün verilerini içeren dijital ürün pasaportu oluşturulması, ürünün dijital pasaportu sayesinde, üreticiden tüketiciye kadar ürüne eli değen tüm paydaşlar arasındaki veri akışını hızlandırmayı planlıyor. Yeşil Mutabakat kapsamında, tedarik zincirine giren her ürünün yeniden kullanımı/tekrar kazanımı veya atık yönetim tesislerinde doğru şekilde işlenebilmesi için ürünün yapısı/içerikleri hakkında önemli bilgilerin belirlenerek dijital pasaportu içinde kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

GS1 Avrupa’nın son iki yıldır aktif olarak üzerinde çalıştığı Dijital Ürün Pasaportu, AB pazarına arz edilen veya hizmete sunulan bileşenler ve ara ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel mal için geçerliliği olan ve  Avrupa'da üretilen veya Avrupa’ya ihraç edilen ürünleri içeren yeni bir konsepttir.

Küresel ticareti doğrudan etkileyecek olan bu durum; Avrupa Birliğine yapılan ihracatta büyük bir paya sahip Türkiye pazarı için de önem arz etmektedir.

Yönetmelik çerçevesinde ilk olarak belirlenen sektörlere bakıldığında; 2021 yılının ilk döneminde Türkiye’den AB bölgesine yapılan ihracatta:

  • 9.52 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi,

  • 5.65 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon,

  • 4.77 milyar dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri,

  • 3.27 milyar dolar ile çelik

ihracatının payı yüzde 57 olarak kayıtlara geçti. Toplamda 40.85 milyar dolar ile Türkiye, Avrupa Birliğine ihracat yapan 6. ülke oldu.

Bu doğrultuda pazar ürünlerinin GS1 Standartlarına uyum sağlayarak dijital ürün pasaportu için uygun hale getirilmesi hem döngüsel ekonomi için hem de ülkemizin ihracat payının korunması için büyük önem arz etmektedir.