Alibaba, GDSN kullanmaya başladı!!!

Alibaba Grubu, dünyanın en büyük online ve mobil işlem piyasası olup, e-Ticaret ekosisteminde tüketicilere, tüccarlara ve diğer iştirakçilere ticari faaliyetler için teknoloji ve hizmet sunan; perakende, toptan satış ve bulut bilişimi kapsayan çeşitli online ve mobil platformlar işletmektedir. Mart 2016 itibariyle, Alibaba Grubu’nun Çin perakende platformunda 423 milyon aktif alıcısı bulunmaktadır. Bu proje ile, Alibaba Grup küresel marka sahipleri, tüccar ve tüketiciler için daha fazla değer yaratma arzusundadır.

Alibaba Grubu, marka sahiplerini; ürün bilgi yönetimi için GS1 standartlarını benimsemeye ve küresel e-Ticaret’te ürünlerini tekil olarak tanımlamak için Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) kullanmaya davet etmektedir. Tüm kullanıcılar ürün bilgisinin online değiş tokuşu için Küresel Veri Senkronizasyonu Ağı™ (GDSN®)na katılıma teşvik edilmektedir. GDSN®’e katılım; marka sahiplerine tedarik zincirlerini etkin yönetmelerine, kanun ve yönetmelikler ile uyumlu standart bilginin sağlanmasına ve tüketici şeffaflığı taleplerinin karşılanmasına yardımcı olacaktır. GDSN® ve GS1 standartları, tedarik zincirindeki gerek aşağı doğru (downstream) gerekse yukarı doğru (upstream) paydaşlar için tam ve doğru ürün bilgisi sağlamaktadır. . GDSN® ayrıca, tüketicilerin gerçek ve zengin ürün içeriğine erişimini sağlayarak; marka bütünlüğünün sağlanmasına ve günümüz küresel e-Ticaret endüstrisinde tüketici deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

GS1, dünyada en yaygın kullanılan tedarik zinciri standartlar sistemini geliştiren ve devamlılığını sağlayan kar amacı gütmeyen, tarafsız bir küresel organizasyondur. GS1 Çin, Çin’deki ürün barkod yönetiminden sorumlu olup, Çin’deki tek GS1 sertifikalı ürün veri havuzunu işletmektedir. Alibaba Grubu ve GS1 Çin üstün bir işbirliği ile tüm Alibaba e-Ticaret platformlarındaki Çin ürün barkodlarını üretici/ürün bilgisi ile başarıyla birleştirmişlerdir. Bu kapsamda her iki taraf da, Çin’e özgü yerel ürün bilgisi için tüketicilerin taleplerini karşılamıştır. Proje kapsamı şimdi ithal ürünlere doğru genişletilecek olup, ithal ürün bilgisi ve geribildirimi GS1 sertifikalı GDSN® üzerinden alınacaktır.

GDSN® dünya genelinde 33 sertifikalı veri havuzundan oluşmaktadır (http://www.gs1.org/gdsn/certified-data-pools).

Projeye ilişkin daha detaylı bilgi için: Bo Wei@GS1 China, eposta: bow@ancc.org.cn; ticari hususlar ve Alibaba ile bilgi için: Li Zhi@Alibaba Group, eposta: ali_dt@service.alibaba.com; GS1 ile ilgili daha fazla bilgi için:  Alan Hyler@GS1GO, eposta: alan.hyler@gs1.org ile iletişime geçebilirsiniz.

TOBB-GS1 Türkiye, GDSN hizmetini TOBBsenkron üzerinden sağlamaktadır. Gerekli bilgiye http://test.gdsn.org.tr adresinden erişilebilinir.